ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น

ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น

หน่วยวิจัยและวิเคราะห์คุณภาพอาหารและยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล ห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารดีเด่น ประเภทให้บริการทั่วไป ประจำปี พ.ศ. 2565 More »

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุเทน เมืองแสน นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล AFRIMS-TALAS

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุเทน เมืองแสน นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ได้รับรางวัล AFRIMS-TALAS

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุเทน เมืองแสน นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ศูนย์สัตว์ทดลอง ได้รับรางวัล AFRIMS-TALAS สำหรับนักเทคนิคดีเด่นด้านสัตว์ทดลอง (AFRIMS-TALAS Exemplary Laboratory Animal Technician Award) More »

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดี

สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดี

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมี ได้รับรางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ ปี 2564 More »