นายอุเทน เมืองแสนได้รับรางวัล AFRIMS-TALAS สำหรับนักเทคนิคดีเด่น

 

ขอแสดงความยินดีกับ นายอุเทน เมืองแสน
นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ศูนย์สัตว์ทดลอง ได้รับรางวัล
AFRIMS-TALAS สำหรับนักเทคนิคดีเด่นด้านสัตว์ทดลอง
(AFRIMS-TALAS Exemplary Laboratory Animal Technician Award)

          นายอุเทน เมืองแสน นักเทคนิคการสัตวแพทย์ ศูนย์สัตว์ทดลอง สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล AFRIMS-TALAS สำหรับนักเทคนิคดีเด่นด้านสัตว์ทดลอง (AFRIMS-TALAS Exemplary Laboratory Animal Technician Award) ประจำปี พ.ศ. 2565 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (ARMED FORCES RESEARCH INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, AFRIMS) ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองแห่งประเทศไทย (THAI ASSOCIATION FOR LABORATORY ANIMAL SCIENCE)


          รางวัลนี้ นับเป็นเกียรติประวัติและกำลังใจแก่นักเทคนิคดีเด่นด้านสัตว์ทดลองในระดับประเทศ ซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง และเพื่อเป็นการยกย่องให้เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลองต่อไป