ขอเชิญชวนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดารารัถยา เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

            เนื่องใน เทศกาลตรุษจีน ขอเชิญชวนท่านเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดารารัถยา เพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑ์จาก   ผลงานวิจัยของ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ในราคาพิเศษ ดังนี้

 

1. ดารารัถยา แอลกอฮอล์เจล (ผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจร)

      🔶 ขนาด 50 มล.    ราคา 24 บาท
      🔶 ขนาด 460 มล.  ราคา 89 บาท

2. ดารารัถยา สบู่เหลวล้างมือ (ผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจร)

      🔶 ขนาด 50 มล.    ราคา 39 บาท
      🔶 ขนาด 200 มล.  ราคา 94 บาท

3. ดารารัถยา โฟมล้างมือ (ผสมสารสกัดฟ้าทะลายโจร)

      🔶 ขนาด 250 มล.   ราคา 89 บาท
 
โดยสั่งซื้อโดยระบบออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/qAQ2DY2cpu  

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. ตรวจสอบ รายการผลิตภัณฑ์ และ มูลค่าผลิตภัณฑ์ ที่ท่านต้องการ
2. กรอกข้อมูล ผู้สั่งซื้อ และ รายการสั่งซื้อ ในแบบสั่งผลิตภัณฑ์ ตามข้อที่ 1-11
3. การโอนเงินค่าผลิตภัณฑ์

     1) โอนเข้าบัญชี  

           “การบริการวิชาการ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์”

           หมายเลขบัญชี 407-947160-6          ธนาคารไทยพาณิชย์

     2) แนบไฟล์สลิปการโอนตามใน แบบสั่งผลิตภัณฑ์ ข้อที่ 12

          **โปรดเก็บรักษาสลิปการโอนเงินของท่านไว้ เพื่อเป็นหลักฐานในการติดต่อรับผลิตภัณฑ์**

4. การรับผลิตภัณฑ์:

     – เจ้าหน้าที่จะติดต่อให้ท่านมารับผลิตภัณฑ์ ตามช่องทางการติดต่อที่ท่านแจ้งใน แบบสั่งผลิตภัณฑ์  หรือ

        สามารถติดตามกำหนดการรับผลิตภัณฑ์ ได้ทาง    LINE  กลุ่ม  Dararathaya Products  ที่  https://bit.ly/3JMPSWY

     – เมื่อท่านมารับผลิตภัณฑ์  **โปรดแสดง สลิปการโอนเงิน เป็นหลักฐานในการรับผลิตภัณฑ์**

หากท่านพบปัญหาในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ หรือ ต้องการตรวจสอบคำสั่งซื้อของท่าน กรุณาติดต่อ คุณวาสนา พวยอ้วน โทร.8212 หรือ email: [email protected] หรือ คุณจารุวรรณ ดวงเนตร โทร.8843 

สำหรับบุคคลภายนอก สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้ทาง https://www.orex.co.th/ หรือ https://bit.ly/3RKZc07