รางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส

 


             สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมี ได้รับรางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564 (2021 CST DISTINGUISHED SENIOR CHEMIST AWARDS) รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเคมีอาวุโสที่ได้สร้างคุณูปการเป็นที่ประจักษ์ ทำให้เกิดความก้าวหน้าแก่วงการวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีของประเทศไทยอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

 

23 มีนาคม 2565 สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชเคมี ได้รับรางวัลเกียรติยศนักเคมีอาวุโส สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปี 2564 (2021 CST DISTINGUISHED SENIOR CHEMIST AWARDS) รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรตินักเคมีอาวุโสที่ได้สร้างคุณูปการเป็นที่ประจักษ์ ทำให้เกิดความก้าวหน้าแก่วงการวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีของประเทศไทยอันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน