Announcements

Job Opportunities

»  ขยายเวลาประกาศรับสมัคร พนักงานธุรการ สำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จำนวน 1 อัตรา   

»  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ   

»  ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก จำนวน 5 อัตรา ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ   

»  ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ   

»  ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3/2564

»  ประกาศสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

»  ประกาศขยายเวลารับสมัคร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ) สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

»  ประกาศรายนามผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ

»  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิจัย สำหรับงานควบคุมคุณภาพด้านยาชีววัตถุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ